Privacy verklaring

Privacy Verklaring YINstudio

In deze privacy verklaring wordt weergegeven hoe YINstudio uw privacy beschermt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbestanden (AVG).

YINstudio

www.yinstudio.nl

Oude Wilhelmsweg 9, 7814VN Emmen

geregistreerd in het handelsregister onder nummer 80573215

 

Welke persoonlijke gegevens verzamelt YINstudio en waarom

YINstudio verwerkt uw persoonsgegevens die u via de website www.yinstudio.nl op het aanmeldformulier en/of contactformulieren invult, omdat u gebruik wenst te maken van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hier vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, voorkeuren voor lestijden en interesse in aanbod van YINstudio, IP-adres, gegevens over uw activiteiten op de website en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Na het invullen van de formulieren op de website geeft u toestemming aan YINstudio om de ingevulde gegevens op te slaan en te gebruiken t.b.v. de volgende grondslagen:

  • om contact op te nemen;
  • om een overeenkomst uit te voeren;
  • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten;
  • om te voldoen aan de belastingwetgeving;
  • om een gerechtvaardigd belang te behartigen (marketingaanbiedingen, versturen van nieuwsbrief).
  • YINstudio analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. YINstudio kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat YINstudio zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yinstudio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijn

YINstudio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard na uw laatste les. Wenst u eerder verwijdert te worden, dan kunt u dit per mail (info@yinstudio.nl) aangeven.

De gegevens in het boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor YINstudio verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden. De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden op de webserver 1 jaar bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen. En ze worden ook alleen daarvoor bekeken.

Delen van persoonsgegevens met derden

YINstudio verstrekt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingwetgeving.

Cookies

YINstudio gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bescherming gegevens

YINstudio heeft een veilige verbinding op de website dmv een SSL-certificaat. Met SSL wordt uw vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden, zodat uw gegevens niet onderschept kunnen worden.

Social Media

YINstudio is vertegenwoordigd op social media platforms Facebook en Instagram om activiteiten te delen met de wereld. Om geïnteresseerden te bereiken maakt YINstudio naast berichten met aankondigingen ook gebruik van foto’s van de activiteiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van foto’s waar deelnemers niet herkenbaar op staan of foto’s die speciaal voor deze doeleinden zijn gemaakt. Het is niet altijd haalbaar om iedere keer alle deelnemers om persoonlijke toestemming te vragen. We zullen echter altijd zorgvuldig en met respect omgaan met de foto’s van de deelnemers. Een deelnemer kan te allen tijde voorafgaand, tijdens of na een les/workshop of evenement aangeven niet gefotografeerd te willen worden of onherkenbaar gemaakt te willen worden. Indien een deelnemer na het plaatsen van een bericht aangeeft niet herkenbaar te willen op geposte foto’s, dan zal YINstudio het bericht aanpassen, dan wel verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door YINstudio en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yinstudio.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt YINstudio u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. YINstudio reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

YINstudio wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Tot slot

YINstudio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yinstudio.nl.